نرم افزار مالی سنا

قابلیتهای سیستم حسابداری

 


 

سیستم نرم افزاری دارای منوهای زیر می باشد

  1. تعاریف پایه
  2. عملیات حسابداری
  3. گزارشات
  4. گزارشات خاص
  5. عملیات پایان سال
  6. تنظیمات سیستم