سیستم نرم افزاری خدمات بازرگانی (خرید و فروش ) سنا

اهم امکانات و توانایی  سیستم  نرم افزاری سنا

الف) ثبت اطلاعات پایه:

1-   تعریف انبار یا فروشگاه

4- ثبت نرخ ارزش افزوده

2-   تعریف کالا در سه سطح

5- ثبت نرخ فروش برای هر کالا

3-   تعریف مشتریان با تمامی اطلاعات جهت

 ارسال معاملات فصلی

6- تعریف استان و شهرستان و سایر اطلاعات ...

7- ثبت موجودی کالای اول دوره

ب) فروش:

1-صدور فاکتور فروش

3-صدور پیش فاکتور فروش

2-صدور فاکتور برگشت از فروش

4-صدور فاکتور خدمات

پ) خرید:

1-صدور فاکتور خرید

2-صدور فاکتور برگشت از خرید

ت) خزانه داری :

1-    صدور برگه دریافت و پرداخت صندوق به صورت مکانیزه

2-    امکان دریافت وجه از طریق دستگاه (POS)  و ارتباط دادن دستگاه با سیستم نرم افزاری سنا

3-    صدور برگ دریافت چک و کنترل و پیگیری آن در مراحل مختلف ازجمله چک نزد صندوق ، چک نزد بانک ها جهت وصول ،

چک برگشتی و در نهایت وصول یا عودت چک و ...

4-    صدور برگ پرداخت چک و کنترل و پیگیری چک های صادره بر اساس شماره و تاریخ سررسید و سایر کنترل های لازم

ث) هزینه ها :

-        ثبت هزینه های فروشگاه به تفکیک نوع هزینه

ج) انبارگردانی :

-       موجودی کالا در پایان سال به صورت سیستمی

چ) گزارشات :

1-    ارسال معاملات فصلی به صورت سیستمی و اتوماتیک

2-    تهیه گزارشات لازم جهت ارسال اطلاعات ارزش افزوده

3-    گزارش کامل مربوط به اطلاعات خرید و فروش کالابه صورت ریز فاکتور

4-    تراز اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا

5-    گزارش کامل حساب مشتریان به صورت ریز فاکتور و تجمیعی شامل اطلاعات مربوط به فروش نحوه دریافت وجه آن و

 همچنین خرید و نحوه پرداخت وجه آن.

6-    گزارشات کامل و جامع از صندوق و اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی

7-    تهیه گزارش گردش کاردکس کالا

8-    تهیه خلاصه کاردکس کالا

9-    تهیه گزارشات انبارگردانی ( کسر و اضافه کالا )

10-  تهیه گزارش کامل از هزینه ها

11-  تهیه گزارش سود و زیان هر کالا به تفکیک در هر لحظه و در محدوده تاریخ مورد نظر بصورت روزانه ،ماهیانه و سالیانه

12-  تهیه خلاصه عملکرد و سود و زیان در هر لحظه

خ) امکانات :

-          ایجاد سال مالی جدید ، ایجاد پشتیبان و استفاده از آن ، ماشین حساب ، سفارشی کردن کلیدهای میانبر و سایر امکانات ...

ح) خدمات و پشتیبانی :

-          خدمات و پشتیبانی یکساله رایگان به صورت اینترنتی و در صورت لزوم حضوری .

-          هزینه ایاب و ذهاب جهت پشتیبانی به عهده مشتری خواهد بود.