معرفی همکاران شرکت نوآروان پردازش اطلاعات مهاباد

 

1- مدیریت اصلی و اجرائی شرکت


مدیر عامل شرکت : مهندس جلال ناس

 


2- مدیریت های بخش داخلی