برگزاری دوره هاي آموزشی برنامه نويسی تحت وب PHP

در این دوره آموزشی، دانشجو ابتدا با مفاهیم اولیه و اصول برنامه نویسی وب با زبان PHP را فرا می گیرد و پس از آن با یادگیری مفاهیمی جون طراحی دیتابیس، نرمال سازی بانک اطلاعاتی و نحوه ارتباط بین PHP و  MySql و ترکیب آن با HTML و JavaScript  یک پروژه CMS توسط دانشجویان در طول دوره ایجاد خواهد شد. در نهایت نیز تکنیک های مربوط به تکنولوژی AJAX و نحوه استفاده از آن در پروژه آموزش داده خواهد شد.

 

 

گزیده ای از مطالب :

دوره مقدماتی :

دوره پیشرفته :

جهت کسب اطلاعات بیشتر :

تلفن ثابت : 22315153-0442

همراه    : 1665467-0914